Komisja Odwoławcza

Imię i Nazwisko Funkcja
Daniel Kliś Przewodniczący
Jan Chruściel Wiceprzewodniczący
Kryspin  Nowak Sekretarz
Jacek Jęglet Członek
Marek Furs Członek

 

 REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ODWOŁAWCZEJ
pobierz