Komisja Rewizyjna

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Imię i Nazwisko Funkcja
Zdzisław Sarnicki Przewodniczący
Joachim Kosz Z-ca Przewodniczącego
Mieczysław Pierzchała Sekretarz
Joachim Kaczmarczyk Członek
Bohdan Chomętowski Członek

P L A N   P R A C Y

Komisji Rewizyjnej przy OZPN Opole

na  2015 rok

Termin kontroli

Temat kontroli

Uwagi

styczeń

 

 

luty

  1. kontrola Komisji Odznaczeń
  2. kontrola Komisji Odwoławczej
  3. sprawy bieżące

OZPN Opole

marzec

 

 

 

kwiecień

 

 

 

maj

1. kontrola księgowości – analiza finansowa roku 2014

2.    kontrola Wydziału Szkolenia

3.    sprawy bieżące

 

OZPN Opole

czerwiec

 

 

 

 

sierpień

 

 

wrzesień

  1. kontrola Kolegium Sędziów
  2. kontrola Komisji ds. Licencji Sędziowskich
  3. sprawy bieżące

OZPN Opole

październik

 

 

listopad

 

 

grudzień

  1. kontrola kasy przy OZPN
  2. kontrola Wydziału Gier (analiza prowadzenia rozgrywek w klasie B)
  3. zatwierdzenie planu pracy na 2016r
  4. sprawy bieżące

OZPN Opole

 

W razie konieczności zostaną przeprowadzone kontrole w innych komórkach działających w strukturach Opolskiego Związku Piłki Nożnej