KONTAKT PZPN I WOJEWÓDZKIE ZPN

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
tel. +48 (22) 55 12 300
fax +48 (22) 55 12 240
e-mail: pzpn@pzpn.pl
strona internetowa: www.pzpn.pl

20-609 Lublin
ul. Filaretów 44

tel. (81) 528-05-68, (81) 525-99-03, 
faks: (81) 743-46-40 
e-mail: lubelski@zpn.pl
strona internetowa: www.lzpn.pl

90-408 Łódź
ul. Próchnika 5

tel. (42) 639-78-70
faks: (42) 634-87-99
e-mail: lodzki@zpn.pl 
strona internetowa: www.lzpn.org

02-707 Warszawa
ul. Puławska 111A lok. 50

tel. (22) 827-58-74, 827-40-68
faks: (22) 827-49-79
e-mail: mazowiecki@zpn.pl
strona internetowa: www.mzpn.pl