Piłkarski Sąd Polubowny

Imię i Nazwisko Funkcja
Waldemar Krawczyk Przewodniczący 
Zdzisław Pelc Wiceprzewodniczący
Marcin Konofalski Sekretarz
Bronisław Kanas Członek
Michał Kuźmicz Członek

Zapisy na Piłkarski Sąd Polubowny można składać w sekretariacie OZPN w godzinach urzędowania.
Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela Przewodniczący Składu Arbitrów.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
pobierz