Skład Kadry Młodziczek WPK

KADRA WOJEWÓDZKA MŁODZICZEK 

Lp. Imię i Nazwisko Klub/szkoła
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
Trener: 
Kierownik:
Trener Koordynator: