Wydział Szkolenia

L.p. Nazwisko i Imię Funkcja
1 Żebrowski Janusz Przewodniczący 
2 Broll Dariusz Z-ca Przewodniczącego
3 Płóciennik Jarosław Sekretarz
4 Śnieżek Jan Członek
5 Wicher Łukasz Członek
6 Kaszub Wojciech Członek
7 Bułka Robert Członek
8 Firlus Roman Członek
9 Berbelicki Adam Członek
08 lt.
2017

Licencje trenerskie UEFA C, UEFA B, PZPN A, PZPN B

 • Dodany przez ozpn_admin 08 lt. 2017 - 12:02

Wydział Szkolenia Opolskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że od nowego roku zmieniły się zasady przyznawania i przedłużania licencji trenerskich. Zgodnie z wytycznymi PZPN aplikowanie odbywać się będzie  wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę internetową PZPN.

 

09 st.
2017

Nowy rok rozpoczęliśmy konferencją dla trenerów

 • Dodany przez admin2 09 st. 2017 - 14:01

07.01.2017 r. Wydział Szkolenia oraz Komisja ds. Licencjonowania Trenerów Opolskiego ZPN zorganizowały Wojewódzką Konferencję Metodyczno – Szkoleniową dla Trenerów.  Tradycyjnie już odbyła się ona na  gościnnych obiektach Politechniki Opolskiej.

25 gru.
2016

Kończymy rok udaną konferencją

 • Dodany przez admin2 25 gru. 2016 - 13:12

Duże zainteresowanie towarzyszyło organizowanej przez Opolski ZPN i Politechnikę Opolską VIII Międzynarodowej Konferencji Metodyczno Szkoleniowej pn.  Nowoczesna Piłka Nożna - Teoria i Praktyka”, która w dniu 17 grudnia 2016 r. odbyła się na obiektach Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

17 gru.
2016

Konferencja - Nowoczesna Piłka Nożna- Teoria i Praktyka - 17.12

 • Dodany przez ozpn_admin 17 gru. 2016 - 14:12

Wydział  Szkolenia Opolskiego Związku Piłki Nożnej  oraz Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej zaprasza na VIII Międzynarodową Konferencję  dla Trenerów  p.t.: „Nowoczesna Piłka Nożna- Teoria i Praktyka”

Gośćmi specjalnymi  Konferencji będą:

11 li.
2016

Prezenty od OZPN dla młodych piłkarzy

 • Dodany przez admin2 11 li. 2016 - 13:11

9 listopada br. Przewodniczący Wydziału Szkolenia OZPN Janusz Żebrowski oraz koordynator OZPN ds. Gimnazjalnych Ośrodków Szkolenia Młodzieży Krzysztof Job odwiedzili Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu, gdzie pod patronatem OZPN działają klasy piłkarskie. Przedstawiciele Związku przekazali uczniom i trenerom klas sportowych o profilu piłka nożna sprzęt sportowy (m.in. piłki, stroje sportowe, torby). W spotkaniu z udziałem Dyrekcji Szkoły oraz Wiceburmistrza Brzegu Tomasza Witkowskiego uczestniczyli również trenerzy: Grzegorz Marzec, Miłosz Terlecki i Grzegorz Świerczek.

06 paź.
2016

ZAPISY NA KURSY TRENERSKIE

 • Dodany przez ozpn_admin 06 paź. 2016 - 14:10

UWAGA:

WSZYSTKIE KURSY ROZPOCZYNAMY W MOMENCIE ZEBRANIA WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW . RÓWNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE W PRZYPADKU I NIE ZEBRANIA  WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW KURSÓW, TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW ZOSTANĄ WYDŁUŻONE

Strony

Wydział Szkolenia Opolskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że od nowego roku zmieniły się zasady przyznawania i przedłużania licencji trenerskich. Zgodnie z wytycznymi PZPN aplikowanie odbywać się będzie  wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę internetową PZPN.

 

Poniżej przedstawiamy instrukcję wnioskowania o licencję trenerską.

1.  Wejdź na stronę www.pzpn24.pzpn.pl i dokonaj rejestracji (film instruktażowy)

2. Po zarejestrowaniu prosimy uzupełnić dane dot. konferencji trenerskich (dokumenty potwierdzające udział w konferencjach)

3.  W zakładce „wydarzenia” (na czerwonym pasku u góry strony) wybieramy „kursy, licencje, konferencje”

4. Z rozwijanej listy „organizacja” po lewej stronie ekranu wybieramy Opolski ZPN,
a następnie klikamy „wyszukaj”

5.  Po wyświetleniu wyszukanej komisji, po prawej stronie ekranu klikamy „aplikuj” (wyświetli się nowe okno)

6. Dodajemy wymagane dokumenty tj.: skan dyplomu trenerskiego lub legitymacji instruktorskiej, skan wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie antykorupcyjnego /do pobrania ze strony Opolskiego ZPN/,skany certyfikatów,  kopię wpłaty za wydanie licencji trenera dokonanej na konto Opolskiego ZPN (BS Leśnica 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003).

7. Po dodaniu dokumentów akceptujemy aplikację przyciskiem „zapisz” na dole ekranu po prawej stronie. Uwaga! Prosimy upewnić się czy dokumenty zostały załączone prawidłowo.

8. Po kliknięciu „zapisz” otworzy się kolejne okno, z którego wybieramy licencję, o którą się ubiegamy

9. Pobieramy oświadczenie dotyczące postępowania dyscyplinarnego (oświadczenie antykorupcyjne, które po wydrukowaniu wypełniamy i podpisujemy, a następnie skanujemy)

10. Skan załączamy i zapisujemy, potwierdzając tym samym aplikację, która zostanie rozpatrzona przez Komisje ds. Licencjonowania Trenerów OZPN.

 

Informujemy, że przed rundą wiosenną 2017 r. Komisja rozpatrywać będzie wnioski wyłącznie dwóch terminach tj.

 • do 3 lutego 2017 r. (I termin)
 • do 7 marca 2017 r. (II termin).

Opłata za wydanie lub przedłużenie licencji wynosi:

 • Licencja „PZPN A” (300 zł na 3 lata) - (100 zł za rok)
 • Licencja „PZPN B” (150 zł na 3 lata) - (50 zł za rok)
 • Licencja „UEFA B”, „UEFA C” (150 zł na 3 lata) - (50 zł za rok).

UWAGA!!!!!Opłata za licencje będzie dokonywana dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o przyznaniu licencji .

Okres przedłużenia licencji jest uzależniony od przedstawienia certyfikatów udziału
w szkoleniach, w każdym roku kalendarzowym (minimum 5 godz. na rok) i wynosił będzie
1 rok bądź 3 lata.

 

W celu uzyskania licencji trenerzy musza dołączyć skany certyfikatów z konferencji szkoleniowych zaaprobowanych przez PZPN - łącznie 15 godzin, ale minimum 5 godzin
z każdego roku (liczą się certyfikaty z ostatnich 3 lat, od 2014 roku). Zapytania i kontakt
w sprawie ww. wnioskowania o licencję wyłącznie przez własne konto na platformie https://pzpn24.pzpn.pl

 

Trenerzy, którzy złożyli do tej pory wnioski w  wersji papierowej w Opolskim Związku Piłki Nożnej, będą proszeni o ponowne ich złożenie na portalu https://pzpn24.pzpn.pl w terminie do 07.03.2017

 

Trenerzy, którzy nie złożą wniosków z pełną dokumentacją w wyznaczonych terminach mają prawo ubiegać się o warunkowe przyznanie licencji w trybie nadzwyczajnym, co wiąże się
z poniesieniem dodatkowych kosztów (zgodnie z Uchwałą PZPN nr VI/ 116 oraz nr VI/115
z dnia 24.06.2014 r.)

 REGULAMIN DZIAŁANOŚCI WYDZIAŁU SZKOLENIA
pobierz
 REGULAMIN REPREZENTACJI OPOLSKIEGO ZPN
pobierz

 

KRYTERIA NABORU UEFA C - LATO 2015 pobierz
FORMULARZ POTWIERDZENIA UDZIAŁU W KURSIE UEFA C pobierz
WNIOSEK KANDYDATA UEFA C pobierz
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI pobierz

 

 

KRYTERIA NABORU UEFA C - LATO 2015 pobierz
FORMULARZ POTWIERDZENIA UDZIAŁU W KURSIE UEFA C pobierz
WNIOSEK KANDYDATA UEFA C pobierz
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI pobierz