ZAPISY NA KURSY TRENERSKIE

ZAPISY NA KURSY TRENERSKIE

KURS TRENERSKI UEFA B - WYRÓWNAWCZY - ZAJĘCIA WEEKENDOWE

Termin: 17.03.2017 – 14.05. 2017 

Miejsce: Prószków k/Opola

Obowiązuje egzamin wstępny pisemny i praktyczny.
Egzamin wstępny – 03.03.2017 –Prószków k/Opola – godz. 16:00
(Obiekty Pomologii) ul. Pomologii 11
Przyjmowanie wniosków do 24.02.2017r.
Koszt:1150 zł.

 

Absolwenci otrzymają Dyplom Trenera UEFA B i licencję trenerską UEFA B uprawniającą do prowadzenie zespołów młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych prowadzonych przez
Wojewódzki ZPN oraz seniorów do Ligi Okręgowej włącznie

 

TERMINY SESJI:

1. SESJA -  17.03-19.03.2017

2. SESJA -  07.04-09.04.2017

3. SESJA -  21.04- 23.04.2017

4. SESJA -  09.05 - 10.05.2017 EGZAMINY PRAKTYCZNE

5. SESJA -  12.05 - 14.05.2017 EGZAMIN KOŃCOWY

 

UWAGA !!!!!!. Zapisy na kurs prowadzone będą tylko poprzez platformę PZPN24.pl

Kandydatów , którzy złożyli wnioski jesienią 2016 r. i zostali zakwalifikowani na kurs, również aplikują poprzez PZPN24.pl Wpłatę za kurs kandydat uiszcza dopiero wtedy , kiedy otrzyma  informację  o zakwalifikowaniu na kurs.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ NA KURS TRENERÓW UEFA B, KURS WYRÓWNAWCZY UEFA B

 1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
  1. ma ukończone 19 lat,
  2. posiada licencję UEFA C lub licencję PZPN C,
  3. legitymuje się minimum jednorocznym okresem pracy szkoleniowej  z licencją UEFA C lub licencją PZPN C, 
  4. przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
  5. złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
  6. złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
  7. złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  8. pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.
 2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu UEFA B zobowiązany jest zarezerwować na liście  uczestników kursu min. 2 miejsca dla kobiet.
 3. Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
  1. posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi rozporządzeniami państwowymi obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku.
  2. Potwierdzi minimum 2 – letni staż pracy szkoleniowej z licencją PZPN B
  3. Kursy Wyrównawcze UEFA B będą organizowane do 31.12.2019.
  4. pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej
  5. spełnia kryteria zawarte w ust. d , e, f, g, h. niniejszego paragrafu.
 4. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu wyrównawczego UEFA B zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min. 2 miejsca dla kobiet.

ZINTEGROWANY KURS TRENERSKI   UEFA  B I A WYRÓWNAWCZY - ZAJĘCIA W TYGODNIU –  NIE – PO -WT.- ŚR. 

Termin:  02.04.2017 – 22.10. 2017

Miejsce: Prószków k/Opola i Kluczbork obiekty MKS -u

Obowiązuje egzamin wstępny pisemny i praktyczny.
Egzamin wstępny – 03.03.2017 –Prószków k/Opola – godz. 16:00
(Obiekty Pomologii) ul. Pomologii 11
Przyjmowanie wniosków do 24.02.2017.
Koszt:4500 zł.

 

Absolwenci otrzymają Dyplom Trenera UEFA A i licencję trenerską UEFA A uprawniającą do prowadzenie zespołów III Ligi, IV ligi, Ekstraklasa Kobiet .

 

TERMINY SESJI :

1.SESJA 02.04 -05.04.2017            ND - ŚR                                                              

2.SESJA 23.04-26.04. 2017           ND - ŚR               

3.SESJA 14.05- 17.05.2017            ND - ŚR               

4.SESJA 11.06-14.06 .2017            ND - ŚR               

5.SESJA 20.08- 22.08. 2017           ND - WT                             

6.SESJA 17.09- 20.09 .2017          ND - ŚR               

7. SESJA 22.10.2017                        ND EGZAMIN KOŃCOWY            

 

UWAGA !!!!!!. Zapisy na kurs prowadzone będą tylko poprzez platformę PZPN24.pl

Kandydatów , którzy złożyli wnioski jesienią 2016 r. również aplikują poprzez PZPN24.pl

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ NA KURS TRENERÓW UEFA  A, WYRÓWNAWCZY UEFA A

 1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
  1. ma ukończone 22 lata,
  2. posiada minimum wykształcenie średnie, 
  3. posiada licencję UEFA B,
  4. posiada udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy szkoleniowej z aktualną licencją trenera UEFA B lub czteroletni z aktualną licencją PZPN B,            
  5. przedstawi opinie o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę i macierzysty wojewódzki ZPN,
  6. przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
  7. złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
  8. złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania
  9. bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
  10. złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  11. pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.
 2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu UEFA A zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min. 2 miejsca dla kobiet.
 3. Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
  1. posiada dyplom Trenera Klasy M, I-szej lub II-giej,
  2. pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej,
  3. spełnia pozostałe kryteria zawarte w ptk.: e, f, g, h ,i niniejszego paragrafu.
  4. Potwierdzi minimum 2 – letni staż pracy szkoleniowej z licencją PZPN A
  5. Kursy Wyrównawcze UEFA A będą organizowane do 31.12.2019 r.
 4. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu wyrównawczego UEFA A zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min.2 miejsca dla kobiet.
 • Dodany przez ozpn_admin 06 paź. 2016 - 14:10

UWAGA:

WSZYSTKIE KURSY ROZPOCZYNAMY W MOMENCIE ZEBRANIA WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW . RÓWNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE W PRZYPADKU I NIE ZEBRANIA  WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW KURSÓW, TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW ZOSTANĄ WYDŁUŻONE

W SPRAWIE POWYŻSZYCH KURSÓW KONTAKT wyłącznie przez własne konto na platformie https://pzpn24.pzpn.pl